Idag har butiken: stängt
0920-22 80 25
Meny

Gästplats i Ettans Båthamn – priser och betalning    

For ENGLISH scroll down, or  Click here >>

Gästplats-avgifter för BÅT och HUSBIL (”Drop in” gäller):

 • Båtplats i Gästhamnen: 250 SEK/dygn. Båtplatsbredder från 2,5 m upp till 5,0 m. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler/faciliteter, Septiktank sug-tömning på Servicebryggan, Latrin-rum/tömning för portabel tank, samt Färskvatten och Elektricitet uttag på stolpe. Båthamnen är öppen från slutet av maj – början av okt.
 • Husbil ställplats vid Högsäsong* (omkr. 1 maj – 30 sep): 250 SEK/dygn. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler/faciliteter, Latrin-rum/tömning, samt Färskvatten och Elektricitet uttag på stolpe.
 • Husbil ställplats vid Lågsäsong* (omkr. 1 okt – 30 apr): 150 SEK/dygn. Inkluderar tillträde till Latrin-rum/tömning och Elektricitet uttag på stolpe. (SeaSide Resort gästhamnslokaler är stängda. Färskvatten finns ej vid gästplatsenendast sommarvatten.)

* Gränser för Hög- och Lågsäsonger beror på vinterns avslutning / ankomst. SeaSide Resort öppethållande avgörs med tanke på säkerhet och tillgänglighet. Info: Kontakt >>
Vänligen notera: Av de 10 ställplatserna har nr. 0109 en sidoliggande yta, även för att skapa utrymme mellan husbilarna. Samma pris/dygn gäller alla ställplatser.

Betala avgiften för Gästbåtplatsen / Husbil ställplatsen:

 • Via appen ePARK (bank- eller kreditkort).
  Enkelt och smidigt. Du får kvitto och kod till SeaSide Resort (faciliteternas dörrar) direkt i din mobiltelefon. App & Instruktioner >>
 • Till Hamnvärden (endast kontanter, SEK).
  Du får ett dygns-kvitto att placera väl synligt på båtens pulpit eller i husbilens framruta, samt information muntligen. Kontakt >>

Övrig information:

 • ”Drop in” gäller. Bokning i förväg är ej möjlig. Ring oss gärna, för att checka nuläget. Kontakt >>
 • Avresa: Pris/dygn gäller till kl. 12.00 på avresedagen. 
 • Vistelse i flera dygn är möjlig. Pris/dygn är detsamma. Kan betalas dag för dag, eller för flera dagar åt gången.
 • SeaSide Resort: Information om gästhamnslokalerna och faciliteter i Ettans Båthamn. SeaSide Resort >>
 • Hamnkarta Ettans Båthamn: Hamnkarta Ettans Båthamn >>  

Välkommen, vi önskar er en trevlig vistelse!

 


 

Guest in Ettans Båthamn – prices and payment    

Guest fees for BOAT and MOTORHOME ("Drop in" applies):

 • Berth in the Guest harbor: 250 SEK/day. Widths range from 2.5 m up to 5.0 m. Includes access to SeaSide Resort guest premises/facilities, Septic tank vacuum disposal on the Service bridge, Latrine room/disposal for portable tank, as well as Fresh water and Electricity outlet on the bridge. The harbor is open between the end of May the beginning of Oct.
 • Motorhome camp site, High season* (about 1 May – 30 Sep.): 250 SEK/day. Includes access to SeaSide Resort guest premises/facilities, Latrine room/disposal, as well as Fresh water and Electricity outlet on a post.
 • Motorhome camp site, Low season* (about 1 Oct. – 30 Apr.): 150 SEK/day. Includes access to Latrine room/disposal and Electricity outlet on a post. (SeaSide Resort guest premises are closed. Fresh water is not available at the camp site – only summer water.)
* Boundaries for High and Low seasons depend on when the winter ends / arrives. SeaSide Resort opening is determined in terms of security and accessibility. Info: Contact >>
Please note: Of the 10 camp sites no. 0109 have a lateral area, also to create space between the motorhomes. The same price/day applies for all camp sites. 

Pay the Guest fee for Boat or Motorhome:

 • Through the app ePARK (bank- or creditcard).
  Easily and smooth. You get the receipt and code to SeaSide Resort (the facilities doors) directly in your mobile phone. App & Instructions >>
 • To the Harbor host (cash only, SEK).
  You get at day-receipt to place clearly visible at your boat’s pulpit or in your motorhome front window, and information from the host. Contact >>

Other information:

 • "Drop in" applies. Booking in advance is not possible. Please call us, to check the current situation. Contact >>
 • Departure: Price/day is valid until 12 noon on departure day.
 • Stay of several days is possible. Price/day is the same. May be paid day by day, or for several days at a time.
 • SeaSide Resort: Information about the guest premises and facilities in Ettans Båthamn. SeaSide Resort >>
 • Marina map Ettans Båthamn: Marina map Ettans Båthamn >>  

Welcome, we wish you a pleasant stay!

AnytecAquadorArronetAxoparBellaFalconFlipperLinderMercury Inflatable SilverTG BoatsUtternAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Kontakta oss
0
VARUKORG
Summa 0 kr
Gå till kassan