Idag har butiken öppet: 09:00 - 18:00
0920-22 80 25
Meny

Gästplats i Ettans Båthamn – priser och betalning    

For ENGLISH scroll down, or  Click here >>

Gästplats-avgifter för BÅT och HUSBIL (”Drop in” gäller):

 • Båtplats i Gästhamnen: 250 SEK/dygn. Båtplatsbredder från 2,5 m upp till 5,0 m. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler/faciliteter, Septiktank sug-tömning på Servicebryggan, Latrin-rum/tömning för portabel tank, samt Färskvatten och Elektricitet uttag på stolpe. Båthamnen är öppen från slutet av maj – början av okt.
 • Husbil ställplats vid Högsäsong* (omkr. 1 maj – 30 sep): 250 SEK/dygn. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler/faciliteter, Latrin-rum/tömning, samt Färskvatten och Elektricitet uttag på stolpe.
 • Husbil ställplats vid Lågsäsong* (omkr. 1 okt – 30 apr): 150 SEK/dygn. Inkluderar tillträde till Latrin-rum/tömning och Elektricitet uttag på stolpe. (SeaSide Resort gästhamnslokaler är stängda. Färskvatten finns ej vid gästplatsenendast sommarvatten.)

* Gränser för Hög- och Lågsäsonger beror på vinterns avslutning / ankomst. SeaSide Resort öppethållande avgörs med tanke på säkerhet och tillgänglighet. Info: Kontakt >>
Vänligen notera: Av de 10 ställplatserna har nr. 0109 en sidoliggande yta, även för att skapa utrymme mellan husbilarna. Samma pris/dygn gäller alla ställplatser.

Betala avgiften för Gästbåtplatsen / Husbil ställplatsen:

 • Via appen ePARK (bank- eller kreditkort).
  Enkelt och smidigt. Du får kvitto och kod till SeaSide Resort (faciliteternas dörrar) direkt i din mobiltelefon. App & Instruktioner >>
 • Till Hamnvärden (endast kontanter, SEK).
  Du får ett dygns-kvitto att placera väl synligt på båtens pulpit eller i husbilens framruta, samt information muntligen. Kontakt >>

Övrig information:

 • ”Drop in” gäller. Bokning i förväg är ej möjlig. Ring oss gärna, för att checka nuläget. Kontakt >>
 • Avresa: Pris/dygn gäller till kl. 12.00 på avresedagen. 
 • Vistelse i flera dygn är möjlig. Pris/dygn är detsamma. Kan betalas dag för dag, eller för flera dagar åt gången.
 • SeaSide Resort: Information om gästhamnslokalerna och faciliteter i Ettans Båthamn. SeaSide Resort >>
 • Hamnkarta Ettans Båthamn: Hamnkarta Ettans Båthamn >>  

Välkommen, vi önskar er en trevlig vistelse!

 


 

Guest in Ettans Båthamn – prices and payment    

Guest fees for BOAT and MOTORHOME ("Drop in" applies):

 • Berth in the Guest harbor: 250 SEK/day. Widths range from 2.5 m up to 5.0 m. Includes access to SeaSide Resort guest premises/facilities, Septic tank vacuum disposal on the Service bridge, Latrine room/disposal for portable tank, as well as Fresh water and Electricity outlet on the bridge. The harbor is open between the end of May the beginning of Oct.
 • Motorhome camp site, High season* (about 1 May – 30 Sep.): 250 SEK/day. Includes access to SeaSide Resort guest premises/facilities, Latrine room/disposal, as well as Fresh water and Electricity outlet on a post.
 • Motorhome camp site, Low season* (about 1 Oct. – 30 Apr.): 150 SEK/day. Includes access to Latrine room/disposal and Electricity outlet on a post. (SeaSide Resort guest premises are closed. Fresh water is not available at the camp site – only summer water.)
* Boundaries for High and Low seasons depend on when the winter ends / arrives. SeaSide Resort opening is determined in terms of security and accessibility. Info: Contact >>
Please note: Of the 10 camp sites no. 0109 have a lateral area, also to create space between the motorhomes. The same price/day applies for all camp sites. 

Pay the Guest fee for Boat or Motorhome:

 • Through the app ePARK (bank- or creditcard).
  Easily and smooth. You get the receipt and code to SeaSide Resort (the facilities doors) directly in your mobile phone. App & Instructions >>
 • To the Harbor host (cash only, SEK).
  You get at day-receipt to place clearly visible at your boat’s pulpit or in your motorhome front window, and information from the host. Contact >>

Other information:

 • "Drop in" applies. Booking in advance is not possible. Please call us, to check the current situation. Contact >>
 • Departure: Price/day is valid until 12 noon on departure day.
 • Stay of several days is possible. Price/day is the same. May be paid day by day, or for several days at a time.
 • SeaSide Resort: Information about the guest premises and facilities in Ettans Båthamn. SeaSide Resort >>
 • Marina map Ettans Båthamn: Marina map Ettans Båthamn >>  

Welcome, we wish you a pleasant stay!

AnytecAquadorArronetAxoparBellaFalconFlipperGummibåtarLinderSilverTG BoatsUtternVictoryAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Kontakta oss
0
VARUKORG
Summa 0 kr
Gå till kassan