Idag har butiken: stängt
0920-22 80 25
Meny

Aktuellt

Senaste nytt – löpande allmän information i Ettans Båthamn

 • Aktuellt-sidan ger dig viktig nulägesinfo om hamnens funktioner, service och sådant som åtgärdas, samt om uppkomna situationer som kan påkalla allas engagemang.
 • Aktuellt-sidan är officiell. Information, brev och dokument som är speciellt riktade till dig som Båtplatsinnehavare finner du, som behörig, via vår Inloggningssida >>
 • Vår paroll är snabba och smidigt förmedlade uppdateringar – för allas komfort, säkerhet och trygghet. Allmänna regler och praktisk information finns i Hamnpolicy >>

2021-10-20

På fredag 22/10 kommer resterande delar av hamnen att göras klart för vintern. C-bryggans landgång, servicebryggan, tankbryggan mm kommer att plockas bort, så på torsdagskvällen 21/10 så måste alla båtar vara flyttade från hamnen.

2021-10-18

Den snabba väderväxlingen har påskyndat hamnens vinteromställning. De sista bryggorna och bommarna blockas nu bort.

 • Du som avser att ligga kvar någon ytterligare dag denna vecka, skall snarast flytta båten till Brygga C, närmare bestämt de platser som är märkta med Gästplats.
 • Under denna vecka: Även C-bryggans landgång kommer att plockas bort inom kort.
 • Det innebär att om du planerar att ha båten sjösatt en ytterligare tid, så kommer det vara svårt att komma ut till båten under senare delen av innevarande vecka.

2021-09-25

Kom ihåg att alla som har bilparkeringstillgång måste fr.o.m. den 1/10 parkera på Parkeringsområde 2.
Se mer information på Inloggningssidan.
Användarnamn och Lösenord för inloggning skickades ut via SMS till dig som Båtplatsinnehavare i början av säsongen.

2021-09-13

Måndag den 4/10 stänger hamnen.

 • Ettans Båthamn teamet måste kunna utföra sitt krävande arbete – och absolut inte bli förhindrade – så att vinteromställningen skall fungera så smidigt som möjligt.
 • Du som fortfarande avser att ha båten i sjön en tid, måste flytta båten senast lördag 2/10 – söndag 3/10.
 • Flytta i första hand till Brygga C. När Brygga C är fullsatt kan du förtöja på Brygga A. Se karta nedanför, platser markerade med rosa färg. 
 • Om du ännu har båten i hamnen – kom ihåg att titta in här på Aktuellt-webbsidan – för att få uppdaterad info om exakt vad som gäller. 
 • OBS! Du som har vattenskoterdocka och vill lämna den i hamnen, skall omgående kontakta Fredrik Erlandsson för att bli anvisad en vinterplacering av densamma.

Tack för i år! Väl mött 2022.

2021-08-10

Efter genomförda markarbeten är nu hela Parkeringsområde 1 öppet för parkering igen.
Välkommen.

2021-07-28

Fr.o.m. fredag 30/7 ändras förutsättningarna på Parkeringsområde 1.
Bilar skall parkeras på den övre delen, så att markarbeten kan utföras på den nedre delen.
Arbetet påbörjas tisdag 3/8, varvid alla bilar skall vara flyttade.
Parkeringsområde 2 går givetvis att använda som vanligt.

2021-07-12

Delar av Parkeringsområde 1 är fr.o.m. idag tillfälligt stängd p.g.a. markarbeten. Luleå Kommun beräknar att detta ska pågå till i början av augusti. Under denna tid kommer alltså Parkeringsområde 1 ha färre platser. Båtplatsinnehavare, som har betalt parkeringstillstånd i Ettans Båthamn, kan som vanligt använda vårt Parkeringsområde 2 på andra sidan Skurholmskanalen. Vi beklagar att denna information kommer hastigt, eftersom markarbetena tidigarelagts, vilket är utanför vår kontroll.
Se nedanför, bild av parkeringsområdena:

2021-06-11

Det blåser ganska kraftigt så SAMTLIGA bör se över er förtöjning, och ni som ligger på fasta bryggor A-D se även över hur spänt ni har förtöjningen, flera börjar nämligen ta i bryggan.

2021-05-25

Nu är även Brygga K tillgänglig. Hela hamnen är klar för användning.
Lycka till med sjösättningarna och väl mött under säsongen!

2021-05-21

Nu är sopstationen samt glasbehållarna också på plats och har öppnats.

2021-05-20

Nu är hela hamnen igång med vatten och el – förutom brygga K, där vi väntar på hjälp från Dykab.
Vår förhoppning är att K blir klar under morgondagen.

2021-05-19

Nu är Brygga C och I färdiga för förtöjning.
Tankbryggan är också igång, så att du kan tanka.
Ni som har lämnat vattenskoterdocka i hamnen över vintern, och ligger på fel plats, kom ihåg att flytta den omgående när er båtplats är klar, så den inte hindrar övriga i hamnen.

2021-05-18

Nu är även Brygga G och H färdiga för förtöjning.

2021-05-17

Nu är även Brygga E och F färdiga för förtöjning.

2021-05-14

Nu finns litet platser tillgängliga för er som vill sjösätta redan nu. Då går det bra att använda följande bryggor:
Brygga A. Alla platser.
Brygga B. Inre sidan B100B117. (OBS! Lägg inte till på den yttre sidan, då förhindrar ni Ettans Båthamn-teamets arbete.)
Brygga D. Alla platser.
Sjösättningsbryggan är också på plats.

2021-05-12

En ny sida för dokument och intern information för alla som har båtplats är nu upplagd. För att komma dit tryck här. Ett SMS har gått ut med inloggningsuppgifterna. Om du inte har fått detta, maila oss på info@ettansbathamn.se, så mailar vi inloggningsuppgifterna till dig.

2021-05-10

Äntligen börjar vi se vattnet flyta i hamnbassängen. En hel del is finns fortfarande kvar. Snart kan arbetet starta med iordningställande av hamnen inför kommande härliga båtsäsong.

2021-01-14

God fortsättning på det nya året. Nu har årets båtplatsfaktura med följebrev sänts ut. I kuvertet medföljer även en presentation av Luleås nyaste restaurang, Arkipelag. Den är belägen i Kuststad etapp 2, mittenhuset. Nu blir det full fart mot sommaren... 

2020-10-20

Det rådande vinterläget gör att resterande bommar, bryggor och landgångar i hamnen kommer att plockas bort på måndag 26/10. Tills dess måste alla båtar vara borta ur hamnen. Det innebär att alla ni som har båtar kvar i hamnen måste plocka bort dem senast söndag kväll 25/10.

2020-10-13

Tankbryggan är stängd. Nu kan endast tankning från land ske.
Sop molok även stängd för säsongen.

2020-10-09

Nu är alla bryggorna E - K delade, dvs. man kommer endast ut till dessa med båt.
Brygga B måste tömmas, eftersom bommarna inom kort kommer att plockas bort.

2020-09-28

Måndag den 5/10 så stänger hamnen. Ni som fortfarande ska ha båten i sjön måste, senast helgen 3-4/10, flytta båten till Brygga C eller Brygga A (se karta nedan, rosa-markerade platser). Detta för att vi inte ska bli hindrade i vårt arbete, och för att detta ska fungera så smidigt som möjligt. Kom ihåg att titta in här på Aktuellt-webbsidan, medan du har båten i hamnen, för att se uppdaterad info om vad som gäller.
Tack för i år.

2020-09-17

Hamnen kommer att stänga den 5/10. Ytterligare info kommer senare.

2020-09-16

OBS: Samtliga båtplatsinnehavare med fasta platser (ej flytbrygga) måste se över er förtöjning, så ni inte skadar brygga och båt. Detta pga. att vattenståndet kommer sjunka kraftigt det närmaste dygnet.

2020-08-12

Nu är läckaget funnet. Det var en diskmedelsflaska som har gått sönder och hamnat i vattnet.

Vi ombeder er alla att kolla av era båtar/motorer. Det uppstår då och då en "film" på vattenytan i hamnområdet från någon form av läckage, antingen olja eller bränsle. 

2020-07-01

Samtliga som framför sina farkoster i hamnen måste repektera fartgränsen 3 knop, inklusive att  svall inte får bildas i hamnen.

2020-06-15

Brygga K har blivit utan vatten. Ett läckage har uppstått någonstans. Vatten kan tills vidare hämtas på tankbryggan.

2020-06-11

Det har uppkommit en brand i hamnen under tidiga morgontimmarna. Båten på plats B201 har brunnit, varvid intilligande båt även har blivit skadad. Hamnvakterna agerade omgående och räddningstjänsten var snabbt på plats.

2020-05-29

Nu är alla bryggor tillgängliga och klara. Vatten är påkopplat, liksom el. Vänligen flytta båten snarast om ni ligger på en annan plats i hamnen. Välkommen till säsongen 2020. 

2020-05-27

Brygorna G, H och I är nu tillgängliga (förutom de innersta platserna på brygga I, vilka är på plats i morgon). Vatten är även i gång på dessa bryggor.

2020-05-26

Brygga F är nu tillgänglig.

Efter litet besvär med trasiga/sönderfrusna kopplingar har nu vattnet kommit igång på bryggorna: A, B, C, D samt Tankbryggan.

Tankbryggan är även iordningsställd för tankning. Dock fungerar endast en av slangarna för 95 oktan. Den andra hade blivit skadad. En ny är beställd och byts ut så snart den anländer. Diesel fungerar i båda tapparna. 

Brygga K är nu tillgänglig.

2020-05-22

Idag har brygga C och E blivit klara. Bryggorna A - E färdiga att användas. Ni som har båtplats på någon av de övriga bryggorna och sjösätter, lägg er tillsvidare i gästhamnen på brygga C. Även lastnings- och lossnings bryggan bredvid tankstationen är klar.

2020-05-20

Idag släppte äntligen isen sitt grepp i de flesta delarna av hamnen. Vi kunde äntligen sjösätta Lunken (hamnbåten)och komma igång med arbetet (tyvärr litet försenade). Sjösättningsbryggan är på plats. B-bryggan yttre sidan är klar (200-). Delar av D-bryggan är klar, men ett istäcke ligger under bron och en bit ut. Is ligger även i inre bassängen mellan A- och B-bryggan.

Tankbryggan kommer att antagligen att vara driftsatt på tisdag, om allt går bra med kopplandet för Serviceteamet. Se vidare info.

2019-10-02

Sista möjlighet att tanka är Söndag 20/10, efter det så stänger tankbryggan för säsongen.

2019-10-01

From Onsdag 2/10 så börjar vi plocka in vattenslangarna och vattnet stängs av. Detta pga att det nattfryser ibland och det finns risk för skador på vattensystemet.

2019-09-24

Tisdag 24/9 kommer strömmen i hamnen att vara avstängd / ur funktion mellan kl 09.00-12.00. Detta pga omläggning av elmatningen i hamnområdet.

2019-09-17

Nu närmar sig hösten och hamnen stänger 7/10. Då börjar vi plocka in bryggorna C-K, ni som måste ligga i efter detta datum måste under helgen 5-6/10 flytta till brygga A eller B (Börja fyll brygga A). Om det fryser till tidigare så kommer vi tvingas att stänga av vattnet före detta datum. Ändras något så lägger vi upp ytterligare info här!

Tack för i år.

2019-05-23

Tankbryggan är nu igång och det går bra att komma och tanka - Välkommen!

2019-05-20

Nu är vattnet igång på brygga A,B & C

Tankbryggan är inte igång ännu vi väntar på svar från service när det blir.

2019-05-18

Brygga D-K om ni sjösätter och er plats inte finns tillgänglig lägg er i gästhamnen och meddela oss vilket nr ni ligger på. 

Tankbryggan är på plats och kommer båbörjas kopplas på måndag - och förhoppningsvis så är den i drift på tisdag.

Utdrag ur sommarbrevet:

Vi håller på att färdigställa det sista runt bron som kommer att vara i full drift den 1/6. Alla information läggs ut på hemsidan under Aktuellt så ni ser när allt kommer igång. Ni som kommer att sjösätta inom kort stäm av med oss (via hemsidan eller på telefon) om er plats finns tillgänglig annars så får ni ligga i gästhamnen fram till 1/6. Men meddela oss om ni ligger där så vi vet vems båt som ligger på respektive gästplats.

2019-05-16

Ny sjösättningsbrygga på plats bredvid slipen.

2019-01-09

2018-10-29

Bron ut till stenpiren läggs ut, en fantastisk frihängande träbro på 31m. Nu är yttre hamnen förbunden med land permanent.

Höst 2018

Måndagen den 1/10 så plockar vi bort "matarbryggan" brevdvid bensinmacken som går ut till brygga E - K. Detta för att påbörja monteringen av den nya bron som fortsättningsvis kommer vara övergången till dessa bryggor. Ni som fortfarande ligger i med båten måste flytta till brygga A, B eller C.

Måndagen den 8/10 så stänger hamnen och vi plockar in samtliga bryggor. Ni som fortfarande skall ligga i måste flytta till brygga A eller B (börja fyll A och sedan insidan på B osv.). Vid frågor kontakta oss.

Tack för i år.

/Hamnvärden

AnytecAquadorArronetAxoparBellaFalconGummibåtarLinderSilverTG BoatsUtternVictoryAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Kontakta oss
0
VARUKORG
Summa 0 kr
Gå till kassan