Kontakt
Hitta hit Hitta hit Kontakt Kontakt
Öppettider Öppet idag 09:00 - 18:00
Varukorg Varukorg
Varukorg
Summa 0 kr

Betala avgiften för Gästplats i ePARK appen

For ENGLISH scroll down, or  Click here >

Välkommen, vi önskar er en trevlig vistelse! 
Betalning av Gästplatsen för BÅT eller HUSBIL i Ettans Båthamn, instruktioner.

 • Högsäsong BÅT eller HUSBIL (omkr. 1 maj – 30 sep) pris: 250 SEK/dygn.
 • Lågsäsong HUSBIL (omkr. 1 okt – 30 apr, färre faciliteter är i bruk) pris: 150 SEK/dygn.
 • Läs mer om tillgängliga gästfaciliteter vid Hög- och Lågsäsonger: Gästplats >

Så här gör du som NY kund:
Ladda ner ePARK appen på App Store, Google Play eller Windows Phone store.

 1. Skapa konto.
  Obs! Kortet måste vara öppet för internet handel innan du registrerar.
  Aktivera gärna ”Platstjänster”, det underlättar.
 2. Klicka meny (de tre linjerna) t.v. om ”Sök parkeringskod”.
  Registrera "Betalningsmetod".
  BÅT: Under "Fordon" ange båtplats nummer.
  HUSBIL: Under "Fordon" ange reg. nr.
 3. Välj parkeringskod (på kartan), eller skriv i ”Sök..."-rutan.
  BÅT: Sök/skriv Gästbåtplats Ettan 250 kr/dygn.
  HUSBIL Högsäsong: Sök/skriv Gästställplats Husbil Ettan 250 kr/dygn.
  HUSBIL Lågsäsong: Sök/skriv Gästställplats Husbil Ettan 150 kr/dygn.
 4. Gå vidare och betala. Bekräfta betalning med din pinkod.

Du får tillträde till SeaSide Resort (högsäsong) och faciliteter, så snart avgiften är betald. Kod till dörrar och Wi-Fi lösenord framgår på den elektroniska biljetten.

Så här gör du som redan är ePARK kund:

 1. Klicka meny (de tre linjerna) t.v. om ”Sök parkeringskod”.
  BÅT: Under "Fordon" ange båtplats nummer.
  HUSBIL: Under "Fordon" ange reg. nr.
 2. Välj parkeringskod (sök på kartan), eller skriv i ”Sök..."-rutan.
  BÅT: Sök/skriv Gästbåtplats Ettan 250 kr/dygn.
  HUSBIL Högsäsong: Sök/skriv Gästställplats Husbil Ettan 250 kr/dygn.
  HUSBIL Lågsäsong: Sök/skriv Gästställplats Husbil Ettan 150 kr/dygn.
 3. Gå vidare och betala. Bekräfta betalning med din pinkod.

Du får tillträde till SeaSide Resort (högsäsong) och faciliteter, så snart avgiften är betald. Kod till dörrar och Wi-Fi lösenord framgår på den elektroniska biljetten. 

Kontakt till ePARK Kundtjänst:
E-post: support@eparkera.se
Telefon: 010-101 31 10  Öppettider: Mån–Fre 09.00–18.00. Lör 09.00–15.00.
Appen: www.eparkera.se/app
Hemsida: www.electronicparking.se

 


Pay the Guest fee in the ePARK app

Welcome, we wish you a pleasant stay! 
Payment of the Guest fee for BOAT or MOTORHOME in Ettans Båthamn, instructions.

 • High season BOAT or MOTORHOME (about 1 May – 30 Sep.) price: 250 SEK/day. 
 • Low season MOTORHOME (about 1 Oct. – 30 Apr. fewer facilities are in use) price: 150 SEK/day.
 • Read more about available guest facilities at High and Low seasons: Guest fees >

Instructions for NEW customers:
To install the ePARK app visit App Store, Google Play or Windows Phone Store.

 1. Create Account.
  Obs! Make sure the card is open for internet commerce before you register.
  Feel free to activate "Location Services", it helps.
 2. Click menu (the three lines) beside ”Search parking area”.
  Register "Payment method".
  BOAT: Under "Vehicles" enter berth number.
  MOTORHOME: Under "Vehicles" enter reg. no.
 3. Select parking area (on the map), or type in the "Search..."-box.
  BOAT: Search/type Gästbåtplats Ettan 250 kr/dygn.
  MOTORHOME High season: Search/type Gästställplats Husbil Ettan 250 kr/dygn.
  MOTORHOME Low season: Search/type Gästställplats Husbil Ettan 150 kr/dygn.
 4. Continue to payment. Confirm payment with your PIN code.

You will have access to SeaSide Resort (high season) and facilities, instantly as the fee is paid. Access code to doors and Wi-Fi password appear on the electronic ticket.

For existing ePARK customers:

 1. Click menu (the three lines) beside ”Search parking area”.
  BOAT: Under "Vehicles" enter berth number.
  MOTORHOME: Under "Vehicles" enter reg. no.
 2. Select parking area (on the map), or type in the "Search..."-box.
  BOAT: Search/type Gästbåtplats Ettan 250 kr/dygn.
  MOTORHOME High season: Search/type Gästställplats Husbil Ettan 250 kr/dygn.
  MOTORHOME Low season: Search/type Gästställplats Husbil Ettan 150 kr/dygn.
 3. Continue to payment. Confirm payment with your PIN code.

You will have access to SeaSide Resort (high season) and facilities, instantly as the fee is paid. Access code to doors and Wi-Fi password appear on the electronic ticket.

ePARK Customer Service:
E-mail: support@eparkera.se
Telephone: 010-101 31 10  Opening hours: Mon–Fri 09.00–18.00. Sat 09.00–15.00.
The App: www.eparkera.se/app
Homepage: www.electronicparking.se

 • Anytec
 • Aquador
 • Arronet
 • Axopar
 • Bella
 • Falcon
 • Flipper
 • Gummibåtar
 • Honda
 • Linder
 • Mercury
 • Silver
 • TG Boats
 • Uttern
 • Vetus
 • Victory
 • Adria
 • Carthago
 • Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår