Betala avgiften för Gästplats via ePARK-appen

For ENGLISH scroll down, or  Click here >>

Välkommen, vi önskar er en trevlig vistelse!
Betalning av Gästplats för BÅT eller HUSBIL i Ettans Båthamn. Instruktioner:

 • Högsäsong, BÅT eller HUSBIL (omkr. 1 maj – 30 sep) pris: 250 SEK/dygn.
 • Lågsäsong, HUSBIL (omkr. 1 okt – 30 apr, färre faciliteter är i bruk) pris: 150 SEK/dygn.
 • Läs mer om tillgängliga gäst-faciliteter vid Hög- och Lågsäsong: Gästplats >>

Så här gör du som NY kund:

Ladda ner ePARK appen på Appstore, Google Play eller Windows Phone store.

 1. Klicka på Skapa konto.
  Obs! Se till att kortet är öppet för internethandel, innan du registrerar kortet till tjänsten.
 2. BÅT: Ange båtplatsens nr. Välj zon (under "Parkeringszon"): Gästbåtplats Ettan 250 kr/dygn.
  HUSBIL:
  Ange reg.nr. Välj zon (under "Parkeringszon"): Gästställplats Husbil Ettan 250 kr/dygn.
  Under Lågsäsong: Ange reg.nr. Välj zon: Gästställplats Husbil Ettan 150 kr/dygn.
 3. Gå vidare och betala. Bekräfta betalning med din pinkod.

Du får tillträde till SeaSide Resort (högsäsong), faciliteter och service så snart avgiften är betald. Kod till dörrar framgår på den elektroniska biljetten.

Så här gör du som redan är ePARK kund:

 1. BÅT: Ange båtplatsens nr. Välj zon: Gästbåtplats Ettan 250 kr/dygn.
  HUSBIL:
  Ange reg.nr. Välj zon: Gästställplats Husbil Ettan 250 kr/dygn.
  Under Lågsäsong: Ange reg.nr. Välj zon: Gästställplats Husbil Ettan 150 kr/dygn.
 2. Gå vidare och betala. Bekräfta betalning med din pinkod.
Du får tillträde till SeaSide Resort (högsäsong), faciliteter och service så snart avgiften är betald. Kod till dörrar framgår på den elektroniska biljetten. 

Kontakt till ePARK Kundtjänst:

E-post: support@eparkera.se
Telefon: 010-101 31 10
Öppettider: Mån–Fre 09:00–18:00. Lör 09:00–15:00.
Appen: www.eparkera.se/app
Hemsida: www.electronicparking.se

 


 

Pay the fee for Guest space via the ePARK-app

Welcome, we wish you a pleasant stay!
Payment of Guest space for BOAT or MOTORHOME (RV, Recreational Vehicle) in Ettans Båthamn. Instructions:
 • High season, BOAT or MOTORHOME (about the 1st of May – 30th of Sep.) price: 250 SEK/day. 
 • Low season, MOTORHOME (about the 1st of Oct. – 30th of Apr. fewer facilities are in use) price: 150 SEK/day.
 • Read more about available guest facilities at High and Low season: Guest space >>>

Instructions for NEW customers:

Visit App Store, Google Play or Windows Phone Store to install ePARK.
 1. Create Account.
  Obs! Make sure the card is open for internet commerce before you register.
 2. BOAT: Enter the boat space no. Select zone (under "Parkingzone"): Gästbåtplats Ettan 250 kr/dygn.
  MOTORHOME / RV:
  Enter reg.no. Select zone (under "Parkingzone"): Gästställplats Husbil Ettan 250 kr/dygn.
  During Low season: Enter reg.no. Select zone: Gästställplats Husbil Ettan 150 kr/dygn.
 3. Continue to payment. Confirm payment with your PIN code.
You will have access to the SeaSide Resort (high season), facilities and service instantly as the fee is paid. Access code to doors appears on the electronic ticket. 

For existing ePARK customers:

 1. BOAT: Enter the boat space no. Select zone: Gästbåtplats Ettan 250 kr/dygn.
  MOTORHOME / RV:
  Enter reg.no. Select zone: Gästställplats Husbil Ettan 250 kr/dygn. 
  During Low season: Enter reg.no. Select zone: Gästställplats Husbil Ettan 150 kr/dygn.
 2. Continue to payment. Confirm payment with your PIN code.

You will have access to the SeaSide Resort (high season), facilities and service instantly as the fee is paid. Access code to doors appears on the electronic ticket. 

ePARK Customer Service:

E-mail: support@eparkera.se
Telephone: +46 10-101 31 10
Opening hours: Mon–Fri 09:00–18:00. Sat 09:00–15:00.
The App: www.eparkera.se/app
Homepage: www.electronicparking.se
AnytecAquadorAxoparBellaFalconFlipperLinderMercury Inflatable SilverTG BoatsAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår