OKQ8 automatstation

For ENGLISH scroll down, or  Click here >>

OKQ8 automatstation – 
servar BÅDE på land OCH till sjöss!

  • Stationen, som är obemannad, är belägen i Ettans Båthamn i Luleå Södra hamn: Karta Ettans Båthamn >>  Öppen dygnet runt, alla dagar! Se även: OKQ8 information >>  
  • Påfyllning av drivmedel i din båt, husbil, bil, etc. vid Landstationen eller Tankbryggan betalas med kort (Visa, Mastercard, bankkort eller OKQ8 kort). 
  • Djupet vid Tankbryggan är ca. 3 meter vid medelvattenstånd. Tankbryggan är i bruk mellan slutet av maj och början av okt (exakta datum beror på vinterns avslutning och ankomst).
  • Följ noga instruktionerna, för säkerhet och komfort! Slangar och munstycken skall hållas i god ordning.     
  • När tankningen är färdig skall båten / fordonet flyttas, så att nästa båt / fordon kan ges tillträde att tanka.
Kuriosa: Vintertid kör folk även sina snöskotrar över det is- och snötäckta vattnet till denna station för att tanka – väldigt ovanligt att kunna göra det!

Trevlig resa och välkommen åter!

 


OKQ8 automatic fuel station –
serves BOTH on land AND at sea!

  • The station, which is unmanned, is located in Ettans Båthamn in Luleå Södra hamn (southern harbor): Map Ettans Båthamn >>  Open around the clock, every day! Also, see: OKQ8 information >>  
  • Refueling your boat, motorhome, car, etc. on the Land station or Fuel bridge is paid by card (Visa, Mastercard, bank card or OKQ8 card). 
  • The depth by the Fuel bridge is approx. 3 meters at average water level. The Fuel bridge is in use between the end of May and the beginning of Oct. (exact dates depend on departure and arrival of the winter).
  • Follow the instructions carefully, for security and comfort! Hoses and nozzles should be kept in good order.
  • When refueling is complete, the boat / vehicle must be moved, so that the next boat / vehicle can be given access to refueling.
Curiosities: In wintertime, people also drive their snowmobiles over the snowy and icy sea to this station to refuelvery rare to be able to do so!

Have a nice trip and welcome back! 

AnytecAquadorAxoparBellaFalconFlipperLinderMercury Inflatable SilverTG BoatsAdriaCarthago

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår