OKQ8 automatstation

For ENGLISH scroll down, or  Click here >

OKQ8 automatstation –
servar BÅDE på land OCH till sjöss

  • Öppettider & Läge: Stationen är obemannad och belägen i Ettans Båthamn i Luleå Södra hamn. Öppen dygnet runt, alla dagar. Hamnkarta Ettans Båthamn > Se även: OKQ8 information > Kontakt, servicetelefon: 070-697 14 18
  • Kortbetalning: Påfyllning drivmedel i din båt, husbil, bil, etc. vid Tankbryggan eller Landstationen betalas med kort (Visa, Mastercard, bankkort eller OKQ8 kort).
  • Tankning till sjöss: Djupet vid Tankbryggan är ca. 3 meter vid medelvattenstånd. Tankbryggan är i bruk mellan slutet av maj – början av okt. Exakta datum beror på vinterns avslutning och ankomst. Bra att veta: Sjömackar tillåts ha lägre etanolhalt, dvs. bättre drivmedel än andra stationer. Kom ihåg det, för båtmotorns skull – även när du ska tanka extradunk.
  • Säkerhet & Trivsel: Följ noga instruktionerna för säkerhet och komfort. Slangar och munstycken skall hållas i god ordning. När tankningen är färdig skall båten / fordonet flyttas, så att nästa båt / fordon kan ges tillträde att tanka.
  • Kuriosa: Vintertid kör folk även sina snöskotrar över det is- och snötäckta vattnet för att tanka på denna station – väldigt ovanligt att kunna göra detta.

Trevlig resa och välkommen åter!

 


OKQ8 automatic fuel station –
serves BOTH on land AND at sea

  • Opening hours & Location: The station, which is unmanned, is located in Ettans Båthamn in Luleå Södra hamn (southern harbour). Open around the clock, every day. Marina map Ettans Båthamn > Also, see: OKQ8 information > Contact, service phone: +46 70 697 14 18
  • Card payment: Refueling your boat, motorhome, car, etc. on the Fuel bridge or Land station is paid by card (Visa, Mastercard, bank card or OKQ8 card).
  • Refueling at sea: The depth by the Fuel bridge is about 3 meters at average water level. The Fuel bridge is in use between the end of May – the beginning of Oct. Exact dates depend on departure and arrival of the winter. Good to know: Sea fuel stations are allowed to have a lower ethanol content, i.e. better fuel than other stations. Remember that, for the sake of the boat motor – also when you need to fill up a portable tank.
  • Security & Conveniance: Carefully follow the instructions for security and comfort. Hoses and nozzles should be kept in good order. When refueling is complete, the boat / vehicle must be moved, so that the next boat / vehicle can be given access to refueling.
  • Curiosities: In wintertime, people also drive their snowmobiles over the snowy and icy sea to refuel at this station – very rare to be able to do so.

Have a nice trip and welcome back!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår