Kontakt
Hitta hit Hitta hit Kontakt Kontakt
Öppettider Öppet idag 09:00-18:00
Varukorg Varukorg
Varukorg
Summa 0 kr

Gästbåtplats i Ettans Båthamn – info, pris och betalning

For ENGLISH scroll down, or  Click here >

Gästavgift för BÅT (”DROP IN” gäller):

 • Båtplats i Gästhamnen: 300 SEK/natt. Båtplatsbredder från 2,5 m upp till 5,0 m. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler/faciliteter, Wi-Fi, Septiktank sugtömning på Servicebryggan, Latrinrum/tömning för portabel tank, samt Färskvatten och Elektricitet uttag på stolpe.
 • Gästhamnen är öppen från slutet av maj – början av okt. Info: Kontakt >

Betala avgiften för Gästbåtplats:

 • I ePARK appen (bank- eller kreditkort).
  Enkelt och smidigt. Du får kvitto och behövlig information direkt i din mobiltelefon. App & Instruktioner >
 • Till Hamnvärden sommartid (endast kontanter, SEK).
  Du får ett kvitto att placera väl synligt på båtens pulpit och information muntligen. Kontakt >

Övrig information:

 • ”Drop in” gäller. Bokning i förväg är ej möjlig. Ring oss gärna, för att checka nuläget. Kontakt >
 • Avresa: Pris/natt gäller till kl. 12.00 på avresedagen.
 • Vistelse i flera dygn är möjlig. Pris/natt är detsamma. Betalas för en natt åt gången i ePARK appen. Till Hamnvärden kan du betala för flera nätter åt gången.
 • SeaSide Resort: Information om gästhamnslokalerna och faciliteter i Ettans Båthamn. SeaSide Resort >
 • Hamnkarta Ettans Båthamn: Hamnkarta >

Välkommen, vi önskar er en trevlig vistelse!

 


 

Guest berth in Ettans Båthamn – info, price and payment

Guest fee for BOAT ("DROP IN" applies):

 • Berth in the Guest harbour: 300 SEK/night. Widths range from 2.5 m up to 5.0 m. Includes access to SeaSide Resort guest premises/facilities, Wi-Fi, Septic tank vacuum disposal on the Service bridge, Latrine room/disposal for portable tank, as well as Fresh water and Electricity outlet on the bridge.
 • The Guest harbour is open between the end of May – the beginning of Oct. Info: Contact >

Pay the Guest fee for Boat berth:

 • In the ePARK app (bank- or creditcard).
  Easily and smooth. You get the receipt and necessary information directly in your mobile phone. App & Instructions >
 • To the Harbour host in summertime (cash only, SEK).
  You get a receipt to place clearly visible at your boat’s pulpit and information from the host. Contact >

Other information:

 • "Drop in" applies. Booking in advance is not possible. Please call us, to check the current situation. Contact >
 • Departure: Price/night is valid until 12 noon (midday) on departure day.
 • Stay of several days is possible. Price/night is the same. Paid for one night at a time in the ePARK app. To the Harbour host you can pay for several nights at a time.
 • SeaSide Resort: Information about the guest premises and facilities in Ettans Båthamn. SeaSide Resort >
 • Marina map Ettans Båthamn: Marina map >

Welcome, we wish you a pleasant stay!

 • Anytec
 • Aquador
 • Arronet
 • Falcon
 • Faster
 • Flipper
 • Gummibåtar
 • Honda
 • Linder
 • Mercury
 • Silver
 • TG Boats
 • Uttern
 • Vetus
 • Adria
 • Carthago
 • Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår