Kontakt
Hitta hit Hitta hit Kontakt Kontakt
Öppettider Öppet idag 09:00-18:00
Varukorg Varukorg
Varukorg
Summa 0 kr

Ställplats Husbil i Ettans Båthamn – info, pris och betalning

For ENGLISH scroll down, or  Click here >

Gästavgift för HUSBIL (”DROP IN” gäller):

 • Husbil ställplats vid Högsäsong*: 300 SEK/natt. Inkluderar tillträde till SeaSide Resort gästhamnslokaler/faciliteter, Wi-Fi, Latrinrum/tömning, samt Färskvatten och Elektricitet uttag på stolpe.
 • Husbil ställplats vid Lågsäsong*: 200 SEK/natt. Inkluderar tillträde till Latrinrum/tömning, Wi-Fi och Elektricitet uttag på stolpe. (SeaSide Resort gästhamnslokaler är stängda. Färskvatten finns ej vid gästplatsen – endast sommarvatten.)

* Högsäsong eller Lågsäsong: Gränser för Hög- och Lågsäsonger beror på vinterns avslutning och ankomst. Högsäsongen startar omkring april/maj. Lågsäsongen börjar omkring okt/nov. Vi bestämmer perioden för öppethållande av SeaSide Resort gästhamnslokaler (Högsäsong) utifrån säkerhet och tillgänglighet. Info: Kontakt >
Vänligen notera: Av de 10 ställplatserna har nr. 02–10 en sidoyta, även för att skapa utrymme mellan husbilarna. Samma pris/natt gäller alla ställplatser.

Betala Gästavgiften för Husbil ställplats:

 • I ePARK appen (bank- eller kreditkort).
  Enkelt och smidigt. Du får kvitto och behövlig information direkt i din mobiltelefon. App & Instruktioner >
 • Till Hamnvärden sommartid (endast kontanter, SEK).
  Du får ett kvitto att placera väl synligt i husbilens framruta och information muntligen. Kontakt >

Övrig information:

 • ”Drop in” gäller. Bokning i förväg är ej möjlig. Ring oss gärna, för att checka nuläget. Kontakt >
 • Avresa: Pris/natt gäller till kl. 12.00 på avresedagen.
 • Vistelse i flera dygn är möjlig. Pris/natt är detsamma. Betalas för en natt åt gången i ePARK appen. Till Hamnvärden kan du betala för flera nätter åt gången.
 • SeaSide Resort: Information om gästhamnslokalerna och faciliteter i Ettans Båthamn. SeaSide Resort >
 • Hamnkarta Ettans Båthamn: Hamnkarta >

Välkommen, vi önskar er en trevlig vistelse!

 


 

Camp site Motorhome in Ettans Båthamn – info, price and payment

Guest fee for MOTORHOME ("DROP IN" applies):

 • Motorhome camp site in High season*: 300 SEK/night. Includes access to SeaSide Resort guest premises/facilities, Wi-Fi, Latrine room/disposal, as well as Fresh water and Electricity outlet on a post.
 • Motorhome camp site in Low season*: 200 SEK/night. Includes access to Latrine room/disposal, Wi-Fi and Electricity outlet on a post. (SeaSide Resort guest premises are closed. Fresh water is not available at the camp site – only summer water.)

* High season or Low season: Boundaries for High and Low seasons depend on when the winter ends and arrives. High season starts about April/May. Low season begins about Oct./Nov. We decide the opening period of SeaSide Resort guest premises (High season) based on security and accessibility. Info: Contact >
Please note: Of the 10 camp sites no. 02–10 have a lateral area, also to create space between the motorhomes. The same price/night applies for all camp sites.

Pay the Guest fee for Motorhome camp site:

 • In the ePARK app (bank- or creditcard).
  Easily and smooth. You get the receipt and necessary information directly in your mobile phone. App & Instructions >
 • To the Harbour host in summertime (cash only, SEK).
  You get a receipt to place clearly visible in your motorhome front window and information from the host. Contact >

Other information:

 • "Drop in" applies. Booking in advance is not possible. Please call us, to check the current situation. Contact >
 • Departure: Price/night is valid until 12 noon (midday) on departure day.
 • Stay of several days is possible. Price/night is the same. Paid for one night at a time in the ePARK app. To the Harbour host you can pay for several nights at a time.
 • SeaSide Resort: Information about the guest premises and facilities in Ettans Båthamn. SeaSide Resort >
 • Marina map Ettans Båthamn: Marina map >

Welcome, we wish you a pleasant stay!

 • Anytec
 • Aquador
 • Arronet
 • Falcon
 • Faster
 • Flipper
 • Gummibåtar
 • Honda
 • Linder
 • Mercury
 • Silver
 • TG Boats
 • Uttern
 • Vetus
 • Adria
 • Carthago
 • Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår