Kontakt
Hitta hit Hitta hit Kontakt Kontakt
Öppettider Öppet idag 09:00-18:00
Varukorg Varukorg
Varukorg
Summa 0 kr

Hamnpolicy

Version, publicerad 2023-06-19, gäller tills vidare (tillägg i punkt 9 ang. elsparkcyklar).

Innehåll och syfte: Ettans Båthamn Hamnpolicy innehåller grundläggande regler och är upprättad för allmän säkerhet, ordning och trivsel. Genom att uppträda på rätt sätt skapar och bidrar vi alla till en trygg och säker miljö, samt behaglig atmosfär och fin gemenskap i hamnområdet.

 

1. Service inom hamnområdet. Färskvatten, elektricitet och anordningar för avfallshantering samt septiktank- och latrintömning får endast användas av båtplatsinnehavaren. Fakturan för båtplatsen skall då vara betald. Hamnkarta, översikt av faciliteter och funktioner: Hamnkarta >

 • Färskvatten: Det åligger varje användare att vara sparsam och hygienisk vid nyttjandet av vatten.
 • Landström/elektricitet: Båtplatsinnehavare som erlägger avgift för landström/el får använda detta för eget bruk. Det är ej tillåtet för andra att nyttja ett eluttag – såvida inte särskilt tillstånd har erhållits av Hamnkaptenen. Endast en båt får anslutas per eluttag. Denna el är avsedd för batteriladdning. Endast i undantagsfall, och under kortare tid, får eluttaget användas till övrig utrustning. Det åligger varje användare att vara sparsam och försiktig vid nyttjandet av el.
 • Restavfall, komposterbart, plast, metall och glas som uppkommer i samband med normal drift och användning av din farkost skall sorteras i respektive behållare på avsedd plats. Se Hamnkarta > Mer information och instruktioner: Klicka här > Övrigt avfall och Farligt avfall tas emot av Hamnvärden eller Granec-butiken. Det fordras av användaren att särskilt iaktta regler som gäller för avfallssortering och farligt avfall.
 • Septiktank- eller Latrintömning: Septiktanktömning skall alltid utföras via suganordningen på Servicebryggan. Instruktioner för hygien och komfort skall följas noga – och anordningen lämnas i sådant skick som man själv önskar finna den. Samma sak gäller vid Latrintömning av portabel tank i Latrinrummet.

2. Förtöjning. Båten skall vara förtöjd på hamnplatsen med minst 15 cm avstånd på varje sida, dvs. mellan båten och bommen.

 • Båten skall förtöjas ansvarsfullt, så att skador ej uppstår på andra båtar eller hamnens egendom.
 • Förtöjningslinor, fendrar, karbinhakar, etc. skall vara dimensionerade efter båtens storlek – och användas ansvarsfullt, så att ingen säkerhetsrisk uppkommer.
 • Ryckdämpare skall finnas på förtöjningen, för att minska slitage på bryggor, bommar och pollare.
 • Det är ej tillåtet att skruva, borra eller liknande för att fästa tillbehör vid/runt bryggor, bommar och pollare utan att Hamnkaptenen har gett tillstånd.

3. Bryggor och båtplatser. På våren ansluts bryggorna till land. På hösten lossas de från landfästena. Tidpunkten varierar pga. väderlek, tillgänglighet och säkerhet.

 • Information meddelas via fliken Aktuellt > (dvs. hemsidan: www.ettansbathamn.se meny: Båthamn, undermeny: Aktuellt).
 • Båtplatserna får nyttjas när bryggorna är anslutna.
 • Det är varje båtplatsinnehavares ansvar att hålla god ordning på bryggorna, för att undvika uppkomst av hinder eller skada.
 • Ettans Båthamn/personal är förbehållen rätten att flytta på båtar som är felparkerade eller hindrar arbetet med underhåll, reparationer och iordningsställande.

4. Betalning och avtal. När säsongsavgiften har erlagts är båtplatsinnehavaren bunden till avtalet för båtplatsen under den säsong som betalningen avser. Detta innebär att denne skall sköta sin vakt och följa Hamnpolicyn. Ingen återbetalning sker av erlagd avgift för båtplats.

5. Bilparkering. Båtplatsinnehavare som väljer tillägget ”bilparkering”, och har erlagt avgiften för detta, ges möjlighet att i mån av plats parkera bilen på anvisade ytor för bilparkering. Först till kvarn gäller, dvs. om P-platserna har blivit upptagna så är det fullt tills vidare. Parkeringsmöjligheten är endast avsedd för bilparkering medan båtplatsinnehavaren är ute med båten/vistas i båten, vilket måste respekteras. Parkeringstillståndet dras in utan återbetalning för den som utnyttjar en P-plats av andra anledningar/vid andra tillfällen. Karta: Parkeringsområden >

6. Andrahandsuthyrning. Uthyrning i andra hand av en båtplats är ej tillåtet. Påföljden blir att båtplatsinnehavaren förlorar sin båtplats, utan att erlagd avgift återbetalas.

7. Försäkringsskydd. Båtplatsinnehavaren är skyldig att ha den egendom som finns inom hamnens område försäkrad i sådan omfattning att ersättning säkerställs för eventuella skador på annans såväl som hamnens egendom. Ettans Båthamn fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtplatsinnehavares farkost eller annan tillhörighet inom hamnområdet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak. Dessa bestämmelser gäller, i likhet med båtplatsinnehavare, för ägare till gästande farkoster/fordon med tillhörigheter.

8. Hamnvakt. Nattbevakning av hamnen genomförs från slutet av maj – början av okt.

 • Regler för vakthållningen anges i vaktkuren.
 • En påminnelse om vakttiden sänds via sms från Ettans Båthamn till båtplatsinnehavaren. Det är dock var och ens skyldighet att hålla reda på sin vakttid.
 • Båtplatsinnehavare som inte fullgör sin hamnvakt debiteras en avgift för varje uteblivet tillfälle.
 • Personer som vistas i en båt inom hamnområdet efter kl. 23.00 (nattetid) måste – av brandskyddsskäl, samt för att underlätta vaktuppdraget – meddela detta till hamnvakten. Meddelandet görs muntligen och skall innehålla information om vilken båt/plats nr. som personen/personerna vistas i, samt antal personer. Hamnvakten antecknar därefter informationen i vaktloggen.

9. God ordning, säkerhet och sjövett. I hamnen skall båten hanteras med gott sjömanskap och framföras utan att svall bildas – dock i hastigheten max 3 knop.

 • Båtvagnar får ej lämnas inom hamnområdet.
 • På bryggorna skall vattenslangar och elkablar lindas ihop och hängas upp.
 • Båten skall vara parkerad på båtplatsen, såvida inte direkt lastning/lossning eller tankning pågår.
 • Vid lastning eller lossning kan Lastnings- och lossningsbryggorna användas. Snarast detta är klart skall båten (och fordonet på land) flyttas.
 • Vid Tankbryggan skall slangar och munstycken hållas i god ordning. När tankningen är färdig skall båten flyttas, så att nästa båt kan ges tillträde att tanka.
 • Att framföra/köra elsparkcykel på bryggor och spångar är strängt förbjudet pga. säkerhetsrisken.

10. Lugn och ro, från kl. 23.00. Om natten, efter kl. 23.00 oavsett veckodag, skall stillhet och största möjliga tystnad respekteras i hamnen. Båtplatsinnehavare, båtplatsgäster, husbilsgäster och boende i närområdet får ej störas genom höga ljud, starka ljus, oväsen eller liknande.

Väl mött,
Hamnkaptenen

 • Anytec
 • Aquador
 • Arronet
 • Falcon
 • Faster
 • Flipper
 • Gummibåtar
 • Honda
 • Linder
 • Mercury
 • Silver
 • TG Boats
 • Uttern
 • Vetus
 • Adria
 • Carthago
 • Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår